Privacy Policy  מדיניות פרטיות

 1. הקדמה
 2. תאימות GDPR
 3. איסוף פרטים אישיים
 4. שימוש בפרטים האישיים שלכם 
 5. חשיפת פרטים אישיים 
 6. העברות נתונים בינלאומיות 
 7. שמירת פרטים אישיים
 8. אבטחת הפרטים האישיים שלכם
 9. תיקונים
 10. הזכויות שלכם
 11. אתרים צד ג’
 12. עדכון מידע
 13. עוגיותלהזכירכם - בכל שאלה ניתן ליצור איתנו קשר